Revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína např. kolaudace domu
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • při komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Chcete poptat naše služby?