Čištění spalinových cest

Provádíme čištění spalinových cest a kouřovodů od spotřebičů na pevná, kapalná i plynná paliva. Neprovádíme odstraňování dehtu a vypalování komínů.

Povinnost pravidelně kontrolovat a čistit komín je zakotvena ve vyhl. č. 34/2016 Sb. – o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Četnost kontrol a čištění vyplývá z přílohy č. 2 vyhlášky (viz tabulka).

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

Chcete poptat naše služby?