Kontrola spalinové cesty

Kontrola zahrnuje:

  • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
  • posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům
  • posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem, nebo střechu a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu
  • posouzení stavebně technického stavu
  • vystavení zprávy o kontrole spalinové cesty

Povinnost pravidelně kontrolovat a čistit komín je zakotvena ve vyhl. č. 34/2016 Sb. – o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Četnost kontrol a čištění vyplývá z přílohy č. 2 vyhlášky (viz tabulka).

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

Chcete poptat naše služby?