Pasportizace komínů

Pasportizace (zmapování komínů) je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. Platí to i pro komíny, které se nepoužívají a slouží jako pojistné komíny nebo jako víceúčelové šachty. Obsahuje údaje o napojení jednotlivých spotřebičů, uvádí jejich druh a umístění v objektu. Specifikuje, jaké spotřebiče jsou ke konkrétnímu průduchu připojeny.

Výsledkem pasportizace je pasport (plánek komínů), kde je vše graficky znázorněno včetně textového popisu.

Chcete poptat naše služby?