Frézování komínů

Frézování se provádí v případě, že spalinová cesta nemá dostatečný rozměr pro instalaci komínové vložky. Vyfrézovat komín je také nutné, pokud je stávající komín zadehtován. Odfrézovat lze až 1/3 síly komínového zdiva. Po vyfrézování je nutno komínový průduch vždy vyvložkovat. 

Frézoval lze:

  • Komíny rovné i uhýbané 
  • Kruhové, čtvercové, obdélníkové
  • Většinu běžně používaných stavebních materiálů

Frézovat nelze:

  • Kovové komínové vložky
  • Glazurovanou keramiku
  • Osinkocementové vložky
  • Železobeton

Chcete poptat naše služby?